GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ประโยชน์ของ Blog

การจัดความรู้ในองค์กร

1. ใช้เป็นเครื่องมือสร้างความรู้

  สำหรับบันทึกเล่าเรื่องราว ข่างสาร ความรู้ ประสบการณ์ที่ผู้เล่าสนใจ

2.เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้

 เข้าถึงความรู้ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วช่วยให้ผู้อ่านติดตามอ่านได้ทันท่วงที่

3. ใช้เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อความรู้ที่ถ่ายทอดลงไปใน Blog และผู้เขียนสามารถโต้ตอบความคิดเห็นนั้นๆได้เช่นเดียวกับการ  สนทนาถือได้ว่าเป็นช่วยกันสกัดความรู้ที่ฝังลึกได้เป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 64341
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 4
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

ขอบคุณค่ะ ผอ.ขา ตอนนี้คณะครูศีลา ฯ กำลังสะบัดหางอุตลุตค่ะ หน้ามือตามัวแล้วค่ะ สนุกดีแต่คงต้องใช้เวลาค่ะ ดิฉันคิดว่าชาวศีลาฯ คงพยายามอย่างสุด ๆ ค่ะ ขอบพระคุณที่นำความรู้ดี ๆ ให้พวกเราค่ะ

ขอบพระคุณผอ.มากนะคะที่นำวิทยากรมาให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และเรื่อง KM

จะนำความปรารถนามาพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นมีความสุขมากคะ

กราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการและคณะวิทยากรทุกท่านที่ให้ความรู้ในการอบรมการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ดิฉันได้ความรู้ในการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนางานเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความรู้เรื่อง IT คุณครูผู้สอนได้สอนให้ความกระจ่างพร้อมทั้งได้ปฏิบัติจริง

ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการและคณะวิทยากรมากนะคะ ที่ให้ความรู้ในการอบรม ที่โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ซึ่งดิฉันได้รับความรู้มากขึ้นและจะนำความรู้ที่ได้รับทั้งหมดไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ...