วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน ได้ทำการแปลงFile จากม้วน Mini DV ลงสู่ แผ่นซีดี และทำการตัดต่อภาพในการสาธิตเรื่องของการเจาะเลือดของภาควิชาเทคนิคการแพทย์(อ.อรัญญา จิระวิริยะกุล) รวมถึงการไลท์ใส่แผ่นซีดี ที่สามารถเปิดได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ และทางเครื่องเล่น CD