มองคุณ แจ็ค กัมปนาท มองกลุ่มสร้างฝัน มมส การถ่ายทอดความรู้กับมูลเหตูการเกิดบล็อกร้าง

....ไม่สามารถบังคับได้ แต่สามารถที่จะกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจได้

จากบันทึก
<div class="title">KM ที่พัฒนาที่ ตนเองของคุณแจ็ค มมส. Mr. Kamphanat Archa </div> สังเกตเห็นความกระตือรือร้น และความพยายามจากบันทึกของพี่แจ็ค กัมปนาท ในการทำ KM มาพัฒนาตนเอง

มองต่อไปถึงกลุ่มสร้างฝัน มมส.แล้วเหลียวมองมายัง
Blog Ranking in Planet MSUKM 50 อันดับจาก 80 บล็อก “เฉพาะชาว มมส.” ที่มีบันทึกมากที่สุด (29 พ.ย.2549)

ซึ่งจะเป็นบล็อกร้าง มากมาย

แล้วจะทำอย่างไรดี จึงจะทำให้เจ้าของบล็อกร้าง เกิดแรงกระตุ้นเหมือนพี่แจ็คและกลุ่มสร้างฝัน มมส. ท่านอื่นบ้าง

แล้วชาวกลุ่มสร้างฝัน มมส เป็นบุคคลพิเศษหรือ จึงสามารถนำ KM มาพัฒนาตน และสามารถสะท้อนผ่านบันทึก ใน gotoknow ได้

เรื่องแบบนี้ ไม่สามารถบังคับได้ แต่สามารถที่จะกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจได้
และคนที่จะสร้างแรงจูงใจอย่างได้ผล ก็น่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับใกล้ๆกันนั่นเอง

กรณีที่คุณเอื้ออำนวย มีความรู้ ความสามารถสูงกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการกระตุ้น ทำให้กลุ่มเป้าหมายส่วนหนึ่ง เกิดการท้อใจได้เหมือนกัน

”ก็แน่ล่ะสิ เค้าออกจะเชี่ยวชาญขนาดนั้น มีความสามารถ ความชำนาญสูงขนาดนั้น ตัวเรายังไม่ได้ถึงครึ่งของเค้าเลย ทำไม่ได้แบบเค้าหรอก”

นั่นเป็นความคิดในด้านลบไปหน่อย

<h3>แต่ถ้าบุคคลที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เป็นคนกระตุ้น จูงใจ เป็นท่านเอื้อ  ช่องว่างจะลดลง</h3>เพราะเมื่อเห็นเค้าคนนั้นทำได้  เราก็น่าจะทำได้ เพราะเค้าคนนั้นก็ระดับเดียวกันกับเราฅ

บางที ถ้าคุณแจ็ค เป็นคนสร้างแรงกระตุ้นบุคลากรท่านอื่นๆด้วยแนวทาง ภาษา ลีลา รูปแบบของตัวเอง
สารที่สื่อออกมา จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะต่างกับ คุณเอื้ออำนวยที่มีความรู้ความชำนาญสูง

คนที่ถ่ายทอดความรู้ ยิ่งรู้จักผู้รับความรู้มากเท่าไหร่ เข้าใจสภาพปัญหาอุปสรรค วิถีชีวิต การทำงานที่ได้จากการสัมผัสจริง จากการคลุกคลี สนิทสนม ไม่ใช่จากตำรา จากการรายงาน จากทฤษฎี ย่อมจะสร้างแรงกระตุ้นได้มากกว่า

จากผู้ที่รู้จัก gotoknow หัดเขียนบันทึก มีบล็อก แล้วต่อมากลายเป็นบล็อกร้าง ไม่มีการเขียนบันทึกต่อ

สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญ คิดว่ารู้ดี มีความสามารถในการถ่ายทอดเก่ง เข้าใจทุกแง่ทุกมุม
ก็เพราะคุณได้ศึกษาคลุกคลี ในเรื่อเหล่านั้นจนเชี่ยวชาญ ลึกซึ้ง เข้าใจซ้ำแล้วซ้ำอีก

แต่คนที่พึ่งเริ่มเรียนรู้ ไม่ได้เข้าใจเช่นเดียวกับคุณ
สิ่งที่คุณถ่ายทอด  มุมที่คุณพยายามจะนำเสนอในการอบรม  ก็ใช่ว่า คนฟังจะเข้าใจทั้งหมด

<h2>เพราะคุณใช้เวลาในการศึกษา เรียนรู้มากกว่า ผู้เข้ารับการอบรม ที่มีเวลาเรียนรู้จากคุณเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเอง</h2>บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#มมส#msu-km

หมายเลขบันทึก: 64337, เขียน: 30 Nov 2006 @ 10:50 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
เราจะไม่มีการบันทึก ถ้าไม่มีaction เกิดขึ้นก่อน การบันทึกแต่ละครั้งจะอยู่ในรูปของการทบทวนบทเรียนครับ (After action Review-AAR) เพราะสิ่งที่เราบันทึกจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านให้มากที่สุด เนื่องจากเป็นการปฏิบัติของพวกเราจริง ถึงจะเป็นอนุกรรมการ KM ของ มมส. ไม่กี่คนครับ