การอยู่รอดของเกษตรกรในยุคบริโภคนิยมในปัจจุบัน

ความตื่นตัวและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ไม่จำเป็นที่จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาแต่อย่างไร


เมื่อกล่าวถึงเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่หลายคนชื่นชมว่า ดี ว่านี่คือ สิ่งที่น่าจะนำมาใช้ในวิถีชีวิตของไทย  แต่เมื่อมองสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้ ถ้ามัวแต่พอเพียงอยู่ฝ่ายเดียว แต่คนส่วนใหญ่ในสังคม มีวิถีชีวิตในแบบทุนนิยมเสรี แก่งแย่งแข่งขันอย่างเข้าข้น

สิ่งที่ตัวเราพอเพียงนั้น จะทำให้ตัวเราเดือดร้อนในวันข้างหน้า เพราะจะไม่เหลืออะไรเลย

มีหลายคนก็คิดเช่นนี้ เมื่อมองจากสภาพความเป็นจริงรอบๆตัว อาชีพเกษตรกรในปัจจุบัน ดูเหมือนจะมีญานะที่ไม่ดีนัก

แล้วเกษตรกรที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบัน อยู่ได้ด้วยตัวเอง เขาทำอย่างไร มีอะไรที่พิเศษกว่า เกษตรกรทั่วไป หรือได้รับการโอบอุ้ม สนับสนุน ค้ำจุนจากใครเป็นพิศษหรือไม่ จึงสามารถยืนอยู่ได้ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

การเกษตรก้าวหน้า คือคำตอบครับ

การเกษตรก้าวหน้า เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรมากกว่าเกษตรกรทั่วๆไป เพราะผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรก้าวหน้าเป็นสินค้าที่มีราคาดีกว่า มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า

ซึ่งเกษตรกรที่สามารถผลิตสินค้าเกษตรกรก้าวหน้าได้ มักจะมีฐานะดี มีหลักประกันและความมั่นคงค่อนข้างดี เพราะขายสินค้าได้ตลอดเวลา

ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้ มีความแตกต่างจากเกษตรกรทั่วๆไป คือ มีความกระตือรือร้น เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีความคิดใหม่ๆที่เรียกว่า นวัตกรรมอยู่เสมอ และเข้าใจในเทคโนโลยีการเกษตรและการบริหารการจัดการพอสมควร

เกษตรกรหลายท่าน แม้จะมีระดับการศึกษาเพียงแค่การอ่านออกเขียนได้  อาจจะจบแค่ ป.4 หรือ ป.6 แต่นั่นมิใช้อุปสรรค หรือข้ออ้าง ในการใฝ่หาความรู้


ความตื่นตัวและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ไม่จำเป็นที่จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาแต่อย่างไร ไม่ต้องไปไขว่คว้าใบปริญญาบัตรจากที่ไหน เพราะความใฝ่รู้ สามารถไขว่คว้าได้เลย

เกษตรกรส่วนใหญ่ มักจะพึ่งพาธรรมชาติในการทำไร่ทำนา รอฟ้าฝนเป็นใจ แต่ปัจจุบันนี้ ความใฝ่รู้คือ สิ่งที่ทำให้เกษตรกรสามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงได้ในยุคปัจุบันบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#เกษตรกร#ระหว่างทาง

หมายเลขบันทึก: 64336, เขียน: 30 Nov 2006 @ 10:43 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)