ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)ได้เมล์มาทาบทามนายบอนไว้ เดี๋ยวจะติดต่อให้มาช่วยพัฒนาเวบไซต์เศรษฐกิจพอเพียงและงานพัฒนาที่ท้าทายอื่นๆต่อไป

เพราะนายบอนเคยช่วยจัดทำเวบไซต์ให้ท่าน เมื่อหลายปีที่ผ่านมา

ในปัจจุบันนี้ ใครๆก็สามารถทำเวบไซต์กันได้ทั้งนั้น เพราะมีเครื่องมือสร้างเวบที่ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน

สิ่งสำคัญ คือ การออกแบบนั่นเอง จะออกแบบอย่างไรจึงจะตอบโจทย์ที่ต้องการได้


การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่สำคัญ แต่เรามักจะพบเห็นเวบไซต์ร้างมากมาย

เวบร้าง คือ เวบที่ไม่มีคนเข้าไปชม เพราะไม่มีข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจ ข้อมูลล้าสมัย

การที่เวบไซต์จะกลายเป็นเวบร้าง หรือไม่ ก็ขึ้นกับการออกแบบด้วยครับ

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีข้อมูลมากมายในปัจจุบัน ข้อมูลและการเรียนรู้จากสภาพพื้นที่จริงๆ มีหลายรายละเอียดมากมายหลายแง่มุม

แล้วเมื่อมีเวบไซต์ขึ้นมา จะสามารถนำเสนอข้อมูลให้ผู้ชมเวบ ได้รับข้อมูลเหมือนการเรียนรู้จากพื้นที่จริงๆได้หรือไม่

ในพื้นที่จริง เมื่อเข้าไปสัมผัส ได้พบเห็นเข้าใจได้ทันที
แต่ในเวบ จะต้องนำข้อมูลมาถ่ายทอดเป็นตัวอักษร  ใส่รูปภาพในเวบ ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆในการพัฒนาเวบไซต์  

ต้องมีความชำนาญเรื่องของเทคโนโลยีพอสมควร

แต่คนทำเวบไซต์ กับคนที่คลุกคลีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ดูเหมือนจะเป็นคนละแนวทางกันเลยนะครับ
คนทำเวบ หรือ Webmaster มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะต้องติดตามเรียนรู้ ทดลองใช้โปรแกรมต่างๆอยู่ตลอด ส่วนใหญ่ รับงานมา ทำเสร็จ ก็เลิกทำ จนกว่าจะมีคำสั่งให้พัฒนา เพิ่มข้อมูลต่อ

แต่กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน มีรายละเอียดที่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลานะครับ

ถ้านายบอนจะออกแบบ คงต้องมองหาจุดเด่นมาแก้ไขจุดด้อย


เพราะเวบไซต์บางแห่งที่เคยทำให้ ดร.ยรรยงค์ ก็เป็นเวบร้างเช่นกัน


(To be continue)