AFS VTP Reunion 2017


แม้จะเป็นงานเล็กๆ แต่อบอวลไปด้วยบรรยากาศของมิตรไมตรี ได้ทั้งสาระวิชาการ และความสุขสนุกสนาน ตามแบบฉบับของ AFS – VTP อย่างแท้จริง

AFS VTP (Visiting Teacher Program) จำนวนกว่าครึ่งร้อย นัดหมายมาพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หลังการเข้าร่วมโครงการฯ ว่าแต่ละท่านได้กลับมาพัฒนางานอย่างไรกันบ้าง ได้มีโอกาสทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างคุ้มค่าสมบทบาทของพลเมืองดีมากน้อยแค่ไหน  
         

ทั้งนี้มีการกำหนดวันดีเดย์  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ ห้องPeridot 1-2  โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี   

จำนวนสมาชิก  AFS – VTP  ตั้งแต่รุ่นที่ 1- 24 ณ ปัจจุบันนับรวมได้ 504 คน  มีทั้งไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย  ระยะเวลาตั้งแต่ 5-6 เดือนและ 11 เดือน โดยประมาณ....แต่โครงการนี้หยุดชะงักไปชั่วคราวด้วยข้อจำกัดอันเป็นเหตุและผลของประเทศที่รับอุปถัมภ์และคาดว่าจะได้เปิดโครงการฯ นี้อีกครั้งเมื่อประเทศอุปถัมภ์มีความพร้อม    ซึ่งเอเอฟเอสประเทศไทยได้ตามติดสถานการณ์ และยินดีจะดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพราะเห็นประโยชน์จากการที่ครูชาวไทยได้เข้าร่วมโครงการฯ นี้อย่างอเนกอนันต์                        

คุณมาลีรัตน์  ปลื้มจิตรชม    รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ  ให้เกียรติมา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  สรุปใจความสำคัญว่า     

เอเอฟเอสประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับอาสาสมัครเอเอฟเอสเพื่อส่งเสริมให้มีโลกทรรศน์ กว้างขึ้น จึงพยายามจัดโปรแกรมและฟื้นฟูโครงการให้ครูมีโอกาสไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา   การไปเที่ยวกับการไปฝึกสอนไม่เหมือนกัน  ประสบการณ์ที่ได้ก็ต่างกัน  ปัจจุบันไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษภาษาเดียว ที่เป็นภาษาสำคัญของโลก ยังมีภาษาอื่นๆ ที่มีความสำคัญใช้สื่อสารกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เช่นภาษาจีน และภาษาสเปน           
ขอขอบคุณชาว VTP ที่เสียสละเงินส่วนตัวเข้าร่วมอบรม และกลับมาช่วยงานเอเอฟเอส  หลายคนช่วยระดมทุนให้ลูกศิษย์เข้าร่วมโครงการฯ  เพระต้องการให้ลูกศิษย์เก่งและได้ดี  เอเอฟเอสรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณซึ่งทดแทนได้ไม่หมด      และขอแสดงความยินดีกับคุณสุวณี  ชาติวัฒนสุคนธ์    ที่ได้รับรางวัล Galatti Award Winner เมื่อวันที่  5 ธันวาคม  2560 เนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day 2017)
ซึ่งเป็นรางวัลอาสาสมัครดีเด่นระดับโลก คนที่ 3 ของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลนี้   

***...เอเอฟเอสประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ 1ใน 5 ของโลกในด้านคุณภาพมาโดยตลอด...***      

คุณ จิรวัฒนา  จรูญภัทรพงศ์   ผู้อำนวยการใหญ่ ให้เกียรติมาพบกับชาว VTP ได้กล่าวทักทายและให้ข้อมูลสำคัญ  สรุปว่า   ขอชื่นชมอาสาสมัครเอเอฟเอส ทุกท่าน ที่เสียสละเวลาทำงานจิตอาสา  หลายท่านไม่มีโอกาสได้มาประชุมทุกครั้ง แม้ตัวไม่มาแต่ก็ส่งใจมา หรือตัวไม่มาแต่ก็ส่งงานมา ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยดี และได้รับคำยกย่องและการกล่าวชมจากประเทศสมาชิกอยู่เสมอ  และได้แสดงความยินดีกับคุณสุวณี  ชาติวัฒนสุคนธ์    ที่ได้รับรางวัล Galatti Award Winner     ***  เอเอฟเอสประเทศไทยเห็นว่า อาสาสมัครเอเอฟเอสหลายท่านแม้จะเกษียณแล้ว แต่ยังมีความแข็งแรง มีจิตใจแน่วแน่ ในการทุ่มเทกับงานอาสาสมัคร จึงคิดจะดำเนินโครงการ Eighty Plus  ขึ้นมา  ขอให้รอกันต่อไป ***

กิจกรรมที่น่าสนใจ 

กิจกรรมสาระวิชาการ  หัวข้อ ICL Intercultural Learning เน้นการเรียนรู้เรื่อง D.I.V.E  โดยคุณปทิตตา  ศิริเลิศไชยากูล ผู้จัดการฝ่ายบริการการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากร   ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ   ต่างให้ความสนใจรับฟังและให้ความร่วมมือกับการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี   

คุณปทิตตา  ศิริเลิศไชยากูล ผู้จัดการฝ่ายบริการการศึกษา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน ICL 

หลังพักรับประทานอาหาร  มีการประชุมคณะกรรมการและเพื่อนสมาชิก เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมในโอกาสต่อไป       ที่สำคัญคือ การคัดเลือกประธาน VTP คนใหม่  มีมติเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้คุณธัญดา พิศาลเตชะกุล ดำรงตำแหน่งประธาน VTP เป็นวาระที่ 2  นับว่าเป็นการเลือกตั้งที่ฉับไว ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที...เหมาะสมที่สุด             

คุณปัทมา  เอี่ยมสุวรรณ พิธีกรดำเนินการเลือกตั้งประธาน VTP และ คุณสุวณี  ชาติวัฒนสุคนธ์  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับประธาน VTP คนเดิมในวาระที่ 2 

ก่อนพักเบรก   คณะของเรา ได้เขียนคำไว้อาลัย ท่าน ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ ในเล่มรวมของเอเอฟเอสประเทศไทย  และจะมีการนำส่งไปให้ครอบครัวพิศสุวรรณ ในโอกาสต่อไป     

งานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ห้อง Sapphire 2-3           

สาวๆแต่งกายชุดไทยงดงามทยอยกันมาปรากฏโฉมเมื่อเวลา 18.00 น. งานนี้มีชายหล่อมาร่วมงานแค่ไม่กี่ท่าน  หากพูดถึงผู้มีความถนัดทางภาษา ส่วนมากจะเป็นสตรี  หรือชายไม่แท้....นอกนั้นอยู่ในโหมดเฉพาะ เพราะหนุ่มทั้งแท่งส่วนมากจะถนัดด้านวิทยาศาสตร์หรือคำนวณมากกว่า  จึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมงาน  AFS VTP Reunion 2017 จึงขาดแคลนสุภาพบุรุษ  

คุณสุรวัฒน์  ชมพูพงษ์  กรรมการมูลนิธิฯ  ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์   แถมร้องเพลงไพเราะ สุดซึ้งให้ฟังถึง 2 เพลงทีเดียว  ชื่นชมจริงๆ ท่านไม่เพียงแต่เป็นผู้มีความรู้-ความสามารถด้านกฎหมายที่หาตัวจับยากเท่านั้น    แต่ยังเป็นนักพูดคิวทองที่ได้รับเชิญไปบรรยายสารพัดเรื่องทุกกระทรวงฯ ทบวงกรม ได้อย่างสร้างสรรค์     

รำประกอบการอวยพร เวอร์ชั่นอิสาน อย่างสนุกสนาน-เบิกบานใจ

กิจกรรมที่เป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งคือการประกวด VTP งามอย่างไทย  ใครครองตำแหน่งปีนี้ดูได้จากภาพ

จากนั้นเป็นการประมูลของรักเพื่อระดมทรัพย์  ได้เงินมาเก็บไว้ จำนวน 7,350 บาทเลยทีเดียว  ในโอกาสพิเศษที่ผ่านมาได้นำเงินสะสมที่สมาชิกVTP ร่วมบริจาคให้ไปมอบให้กับโครงการก้าวคนละก้าวกับพี่ตูน เป็นเงิน 20,000 บาท

 มอบกับมือพี่ตูนเลยนะ แต่ภาพจับไม่ทันมีแต่วิดิโอ 

 เวลาคืบคลานผ่านไปอย่างรวดเร็ว....ยังทักทายสมาชิก VTP ที่มาร่วมงานยังไม่ครบ  โอกาสหน้าคงต้องเพิ่มเวลาแห่งการพบเจอให้นานกว่านี้

***  แม้จะเป็นงานเล็กๆ แต่อบอวลไปด้วยบรรยากาศของมิตรไมตรี ได้ทั้งสาระวิชาการ และความสุขสนุกสนาน  ตามแบบฉบับของ AFS – VTP  อย่างแท้จริง   ***

***...  ขอขอบพระคุณ เอเอฟเอสประเทศไทย ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดงาน AFS VTP Reunion 2017 ให้อย่างดีเยี่ยม และคงได้รับความอนุเคราะห์ตลอดกาล   ขอขอบพระคุณ คุณธนพร   จงเจริญศิริ   ผู้อำนวยการฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัครฯ และน้องๆ บุคลากรที่น่ารักในฝ่ายฯทุกๆ ท่าน ที่อำนวยความสะดวกและจัดการทุกสิ่งอย่างให้อย่างดียิ่ง ทั้งงานพิธีกรตลอดทั้งช่วงบ่าย  งานลงทะเบียนและงานอื่นๆ ขอขอบพระคุณพิธีกรสุดเท่ ช่วงงานสังสรรค์ คุณชเนศ  นาคะวิทย์  ที่เพิ่มสีสันให้งานสนุกสนาน –ประทับใจอย่างไม่รู้ลืม     ขอขอบพระคุณสมาชิกชาว VTP  ทุกท่านที่ยังมีเอเอฟเอสอยู่ในหัวใจ พบกันใหม่ ปี 2018 นะคะ ***

        ***...ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ...***

หมายเลขบันทึก: 643465เขียนเมื่อ 19 ธันวาคม 2017 23:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 ธันวาคม 2017 10:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
ปัทมา เอี่ยมสุวรรณ

ด้วยความรัก ผูกพัน ชื่นชม ภาคภูมิใจในความเป็น AFS VTP ของพวกเราทุกคนเป็นอย่างยิ่งค่ะ รุ่น 1-24 ต้องมาแสดงพลังความเป็นหนึ่งเดียวกันทุกปีนะคะ ไม่มีโครงการนี้เราคงจะไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานกันเช่นนี้หรอกค่ะ

#ขอบพระคุณน้องสุพร บรรจงที่กรุณาทำบันทึกนี้ค่ะ น้องพรคือความภาคภูมิใจของเราชาวAFS ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง