งาน “ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน)" ครั้งที่ ๑๒ : reflection ของอาจารย์วิจารณ์

สะท้อนคิดจากการไปร่วมงาน KM ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่จริงจะใช้ชื่อว่า PLC โรงเรียนเพลินพัฒนา ก็ได้ เพราะนี่คือ Professional Learning Community ของครูโรงเรียนเพลินพัฒนาแผนกประถม ภายใต้การนำหรือโค้ชของครูปาด (ศิลวัต ศุษิลวรณ์) และครูใหม่ (วิมลศรี ศุษิลวรณ์)

บันทึกต่อไปนี้เป็นบันทึกการสะท้อนคิดจากการไปร่วมงาน "ชื่นใจ...ได้เรียนรู้" (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๑๒  เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐  ซึ่งอาจารย์กรุณาเขียนบันทึกเอาไว้ใน blog ของอาจารย์ จำนวน ๔ ตอนติดต่อกัน ดังนี้


 

KM โรงเรียนเพลินพัฒนา ครั้งที่ ๑๒ : ตอนที่ ๑

https://www.gotoknow.org/posts...  

เขียนเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๖๐


KM โรงเรียนเพลินพัฒนา ครั้งที่ ๑๒ : ตอนที่ ๒

https://www.gotoknow.org/posts...

เขียนเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๖๐


KM โรงเรียนเพลินพัฒนา ครั้งที่ ๑๒ : ตอนที่ ๓ 

 https://www.gotoknow.org/posts...

เขียนเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๖๐ และ ๑๖ พฤศจิกายน ๖๐KM โรงเรียนเพลินพัฒนา ครั้งที่ ๑๒ : ตอนที่ ๔  

https://www.gotoknow.org/posts...

เขียนเมื่อวันที่  ๑๖ พฤศจิกายน ๖๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกตนฝนปัญญาความเห็น (0)