วันที่ 30 ตุลาคม 2560

พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้ออกเดินทางจากที่พักเวลา 08.00 - 08.30 น. ถึงหน่วยฝึก เรานี้พวกเรานักศึกษาฝึกงาน ได้สำรวจผักสวนครัวรั้วกินได้ที่พวกปลูกขึ้นมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง และ บางส่วนที่รับประทานได้แล้ว พวกเราก็นำไปทำเป็นอาหารให้กับคณะนักท่องเที่ยวที่มาศึกษาดูงานยังศูนย์ปิยะชนก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)