วันที่ 26 ตุลาคม 2560

พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้ออกเดินทางจากที่พักเวลา 08.00 - 08.30 น. ถึงหน่วยฝึก วันนี้พวกเราได้น้อง ๆ นักเรียนมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทอผ้าไทยทรงดำ ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ พวกเราได้ตอนรับน้องนักเรียนที่มาดูงาน และค่อยบริการด้านอาหารและน้ำดื่มแก่น้อง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)