วันที่ 25 ตุลาคม 2560

พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก เดินทางออกจากที่พัก 08.00 - 08.30 น. ถึงหน่วยฝึก วันนี้พวกเราได้ทำการเตรียมดิน เพื่อทำการแยกชนิดผักที่พวกเราได้เพาะปลูกขึ้น และใส่ปุ๋ยอินทรีย์แก่ผักเพื่อความเจริญงอกงามของผัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)