วันที่ 20 ตุลาคม 2560

พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้ออกจากที่พักเวลา 08.00 - 08.30 น. ถึงหน่วยฝึก วันนี้พวกเราได้ร่วมกันติดตั้งกระจกหรือเรียกอีกอย่างว่ากระจกสองมุม เพื่อเป็นการสะดวกและมองเห็นได้จัดเจนขึ้นในการจราจรทางโค้ง เพื่อความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)