วันที่ 11 ตุลาคม 2560

พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้เดินทางออกจากที่พักเวลา 08.00 - 08.30 น. ถึงหน่วยฝึก วันนี้พวกเราได้จัดทำการติดสติกเกอร์และทำความห้องของลานชุมชน หรือ ปิยะชนก 2 ให้สะอาดและสวยงามเพื่อเป็นที่พักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)