การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 75)

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน

ช่วยงานพี่ๆที่สำนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)