การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 72)

4 พฤศจิกายน 2560

การประชาคมครั้งที่3

จัดเตรียมสถานที่

จุดลงทะเบียน

สรุปการทำงานของพวกเราตลอดการที่ได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านม่วง ได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และ ประเพณีของชุมชนชาวมอญ

อาหารช่วงเบรค

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)