การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่71 )

3 พฤศจิกายน 2560

ติดต่อเรื่องสถานที่ ที่จะจัดประชาคมครั้งที่3

ป้าสะอางค์สอนทำกะทงสาย การลอยกะทงสายเป็นเพณีนึงของมอญที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)