การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 77)

10 พฤศจิกายน 2560

อำลาพี่ๆในสำนักงาน และ เขียนความรู้สึกที่มีต่อที่ฝึกงานบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)