วันที่ 13 ตุลาคม 2560

พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้เดินทางออกจากที่พักเวลา 08.00 - 08.30 น. ถึงหน่วยฝึก วันนี้พวกเราได้เดินทางยัง ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ ที่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี เพื่อไปเรียนรู้การทอผ้าไทยทรงดำและวัฒนธรรมไทยทรงดำ และ อีกทั้งพวกเราและหัวหน้าหน่วยฝึก นาย ปิยะ ภู่แบ่ง ยังได้นำแป้งพวงเพื่อไปสาธิตให้กับน้องๆนักเรียนที่มาดูงานได้ฝึกสมาธิอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)