วันที่ 18 ตุลาคม 2560

พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้เดินทางจากที่พักเวลา 08.00 - 08.30 น. ถึงหน่วยฝึก วันนี้มีคณะน้อง ๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สาขาการพัฒนาชุมชน จำนวน 45 คน ได้เข้ามาศึกษาดูงาน พวกเราได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยฝึก นาย ปิยะ ภู่แบ่ง ให้ต้อนรับคณะของน้อง ๆ นักศึก ปี 1 จากราชภัฏนครปฐม ให้บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชน การทำเทียนอบขนม การทำแป้งพวง และ การทำวิถีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามในหลวงรัชกาลที่ 9

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)