การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 76)

9 พฤศจิกายน 2560

รับงานจากพี่อ้อย และ ปฎิบัติงานตามคำสั่ง
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)