วันที่ 24 ตุลาคม 2560

พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ออกจากที่พักเวลา 08.00 - 08.30 น.ถึงหน่วยฝึก วันนี้พวกเราได้เป็นคนสาธิตการทำแป้งพวง ให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาจาก กรุงเทพมหานคร ที่มาศึกษาดูงาน ให้ทำแป้งพวง เพื่อช่วยฝึกสมาธิให้กับน้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)