วันที่ 27 ตุลาคม 2560

พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้ออกเดินทางจากที่พักเวลา 08.00 - 08.30 น.ถึงหน่วยฝึก วันนี้พวกเราได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อรอต้อนรับอาจารย์ พิชชา บัวแย้ม มานิเทศครั้งที่ 2 ให้กับพวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่ 6

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)