เข้าถึงเทศบาลปากพะยูน ลึก ๆ ได้แล้ว

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การใช้จำนวนทางคณิตศาสตร์จะจำเป็นมากสำหรับภาคการเมือง

     ตามที่เขียนไว้ที่ เชื่อมถึงเทศบาลปากพะยูน และอบต.ร่มเมือง แล้ว และสามารถเข้าถึงได้ลึก ๆ แล้วด้วยที่เทศบาลปากพะยูน เพราะเป็นการเชื่อมต่อกับนายกเทศมนตรีโดยตรง ผมยังยอมรับกติกาข้อนี้อยู่ว่า ท่านต้องเป็นที่ยอมรับจากชุมชน ถึงเป็นผู้บริหารชุมชนได้ ฉะนั้นการพูดคุยกันจึงมีความมั่นใจมากขึ้นว่าได้เข้าไปยังประตูชั้นในแล้ว

     ในพื้นที่อื่น ๆ กว่าที่จะสร้างการยอมรับจากผู้บริหารท้องถิ่นได้นั้น จะต้องตีวงล้อมไปจากชาวบ้าน เพิ่มจำนวนให้มาก ๆ จากนั้น ก็เป็นสมาชิกสภา แล้วค่อย ๆ เชื่อมไปถึงโดยอย่าให้กระโตกระตากมากนัก เพราะหากโดนปฏิเสธเสียก่อนแล้ว จะทำให้งานสำเร็จลงได้ยากยิ่งนัก และการใช้จำนวนทางคณิตศาสตร์จะจำเป็นมากสำหรับภาคการเมือง ทีมงานไตรภาคีฯ รู้ดีว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ต้องขบคิดตลอด คือ การเพิ่มจำนวนทางคณิตศาสตร์ของผู้เข้ามาร่วมคิด ร่วมทำในภาคส่วนประชาชน แล้วภาคการเมืองจะกระโดดเข้ามาเอง

     วันจันทร์ที่จะถึง (7 พ.ย.2548) ท่านนายกเทศมนตรีชวนผมไปศึกษาดูงานร่วมกับ อสม.ที่ จว.นครศรีธรรมราช ซึ่งเทศบาลสนับสนุนให้มีขึ้น เพื่อไปเป็นวิทยากรบนรถด้วยเลย แต่เนื่องจากผมติดไปเป็นวิทยากรจัดทำยุทธศาสตร์เครือข่ายหน่วยบริการเขาชัยสน จึงไม่สามารถไปได้ และได้นัดหมายเป็นวันที่ 9 พ.ย.2548 เนื่องจากผมได้นัดหมายกับคุณลูกหมูอ้วนไว้ เพื่อไปสังเกตและร่วมประชุมกับเครือข่านคนสูงอายุอำเภอปากพะยูนไว้แล้ว ในช่วงบ่าย และจะถือโอกาสไปพบเพื่อทีมงานท่านในช่วงเช้าเสียเลย ท่านชวนไปกินน้ำชากาแฟ และขายความคิดให้กับทีมงานท่านก่อน จากนั้นท่านจะนัดหมายทีมงาน อสม.ให้อีกที ผมเห็นความสำเร็จอีกพื้นที่หนึ่งอยู่ในใจแล้วครับ คือ ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ เพื่อเป็นบันใดสู่... ชุมชนสุขภาวะ ตามแนวทาง ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)