เชื่อมถึงเทศบาลปากพะยูน และอบต.ร่มเมือง

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชุมชนพึ่งตนเอง สู่ ชุมชนสุขภาวะ

     วันนี้ (4 พ.ย.2548) ในช่วงเช้าที่ สสจ.พัทลุง ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดพัทลุง ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพูดอภิปรายกันถึงประเด็นการใช้งบประมาณส่งเสริมและป้องกันโรค ให้คุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพ การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มคิด ไม่ใช่การคิดแล้วยัดเยียดให้ประชาชน

     ตัวแทนจากองค์กรท้องถิ่นที่ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ ด้วย คือ นากยก อบจ. ตัวแทนนายก อบต. และตัวแทนนายกเทศมนตรี ตัวแทนที่ได้อภิปรายถึงความุ่งมั่นของท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาพชุมชน แต่ขาดซึ่งกำลังคนในการช่วยคิด คือคุณยุสุ๊บฯ นายกเทศมนตรีปากพะยูน และคุณสมบูรณ์ฯ นายก อบต.ร่มเมือง ทั้ง 2 ท่านได้กล่าวถึงความร่วมมือกับ อสม. และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลไว้อย่างน่าชื่นชม แต่ก็พูดในทำนองการเชื่อมประสานไปยังหน่วยเหนือขึ้นไปมักจะทำได้ยาก และไม่ทราบติดขัดตรงไหน ยังมองไม่ออก

     หลังจากที่การอภิปรายเสร็จลงในประเด็นนี้ หมอ (นพ.ยอร์น จิระนคร) ประธานคณะอนุกรรมการฯ และเป็นประธานในที่ประชุมได้แนะนำให้ที่ประชุมรู้จักโครงการ "ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน" ในเบื้องต้น ผมเลยถือโอกาสขอเชื่อมประสานหลังจากที่หมอได้แนะนำต่อที่ประชุมแล้ว ซึ่งท่านก็ดีใจและเต็มใจในการร่วมกันประสานต่อ ตอนพักเที่ยงผมก็ไม่วางมือ ชักชวนกันไปทานข้าวที่โต๊ะเดียวกัน และขายความคิด พร้อมทั้งนัดหมายการที่ผมจะได้เข้าไปพูดคุยกันให้ถึงที่เลย เรียกเกาะติด เชื่อมต่อ จนแน่นปึ้ก โดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 1 1/2 ชม. คุ้มค่าที่สุด ได้ตั้งหลายเรื่อง ที่ล้วนเป็นเรื่องเดียวกัน คือ ชุมชนพึ่งตนเอง สู่ ชุมชนสุขภาวะ ตามแนวทาง ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

6406

เขียน

04 Nov 2005 @ 23:01
()

แก้ไข

19 Mar 2015 @ 08:31
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก