การเขียนบทความทางวิชาการ

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เป็นหนังสือดีที่สุดเล่มหนึ่งสำหรับผู้มีอาชีพเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างดิฉัน เนื้อความที่ถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือ กลั่นออกมาจากความรู้ฝังลึกของท่านอาจารย์ซึ่งปฏิบัติจริง จากประสบการณ์จริง มากว่า 30 ปี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ  ทองเจริญ  ราชบัณฑิต (อดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล สมัยที่ดิฉันยังเป็นนักศึกษาและตอนเริ่มชีวิตทำงานใหม่ๆ) ได้กรุณามอบหนังสือ เรื่อง การเขียนบทความทางวิชาการ ซึ่งท่านเป็นผู้นิพนธ์เอง ให้แก่ดิฉัน นับเป็นของกำนัลล้ำค่าที่ดิฉันภาคภูมิใจเป็นหนักหนา  เพราะเป็นหนังสือดีที่สุดเล่มหนึ่งสำหรับผู้มีอาชีพเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างดิฉัน  เนื้อความที่ถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือ กลั่นออกมาจากความรู้ฝังลึกของท่านอาจารย์ซึ่งปฏิบัติจริง จากประสบการณ์จริง มากว่า 30 ปี

ท่านได้ให้คำปรารภไว้ก่อนเริ่มบทความในหนังสือ  ความตอนหนึ่งว่า "หลังจากทำหน้าที่บรรณาธิการติดต่อกันร่วม 30 ปี  ทำให้ได้เรียนรู้ข้อเด่น  ข้อด้อย ของพวกเรากันเองและของตนเองได้ด้วย  และก็รับทราบตลอดเวลาว่า เรื่องต่างๆเหล่านี้ ไม่มีใครสอน  ไม่มีใครบอก  ทุกคนต้องพยายามเรียนรู้ด้วยตนเอง  จึงทำให้ส่วนใหญ่เด่นไปได้ค่อนข้างยาก"

อีกตอนหนึ่งของอารัมภบทในตอนต้นของหนังสือ กล่าวว่า "ศาสตร์และศิลปในการเรียบเรียงบทความทางวิชาการนั้นจำเป็นจะต้องเรียนรู้และฝึกฝน จึงจะปฎิบัติได้จริงๆ มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาควรจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการในเรื่องนี้  และจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือแก้ไขให้แก่รุ่นเยาว์ที่กำลังฝึกปรือ จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องนี้ได้"

ท่านช่างมีเมตตาจริงๆ

ดิฉันอยากจะเผยแพร่แก่ทุกท่านให้ได้หาซื้อไว้เป็นเจ้าของบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณาจารย์ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  หนังสือเล่มนี้ พิมพ์ที่ โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2547   ISBN 974-91904-8-3 คิดว่าคงหาซื้อกันได้ไม่ยากนัก

หัวข้อเรื่องในหนังสือ ได้แก่

  • เอกสารวิชาการและบทความทางวิชาการ
  • คำอธิบายเกี่ยวกับบทความประเภทต่างๆ
  • การเขียนบทความทางวิชาการ
  • การเรียบเรียงบทความประเภทอื่นๆ
  • การเรียบเรียงหนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิทยาศาสตร์
  • การเขียนเอกสารอ้างอิงในเอกสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์

พร้อมภาคผนวกที่มีคุณค่ามากมาย

หนังสือเล่มนี้ไม่ปรากฎราคา (ดิฉันจึงไม่คิดค่าโฆษณานะค่ะ)

 


power point สำหรับศึกษาเพิ่มเติม เรื่อง การเขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพ โดย

ดร.จิระภา  ขำพิสุทธิ์  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์

update เมื่อ 3 ธ.ค. 2551

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (0)