ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการสอนออกเสียง (Pronunciation)(5)

Tongue Twister มีประโยชน์มาก ควรรวบรวม ไว้ฝึกเสียงของนักเรียนที่มีปัญหา ถ้าจะนำ Tongue Twister มาสอน ครูต้องเรียนรู้และฝึกฝนก่อน....ควรทำให้คล่องแคล่ว...เพื่อให้เข้าใจกระบวนการที่แน่ชัด และเพื่อสร้างศรัทธาให้แก่นักเรียน ถ้าครูทำสิ่งที่ตนเองสอนไม่ได้ นักเรียนคงไม่ค่อยเชื่อว่าครูจะช่วยให้ประสบกับความสำเร็จได้ ความไม่เชื่อมั่นในตัวครู เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักเรียน ดื้อ ไม่ทำตามที่ครูสั่ง

ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการสอนออกเสียง (Pronunciation)  จากการปฏิบัติจริง  เป็นเอกสารที่ครูอ้อยได้รวบรวมไว้จากการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา 27 ปี 

เมื่อ 4 วันที่ผ่านมา  ได้นำเสนอไปบ้างแล้ว  วันนี้จึงเป็นข้อคิดข้อต่อไป

**********************

24.  ในการสอน Pronunciation ควรกระตุ้นให้เด็กนำความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยมาใช้ในขณะเรียน  พราะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ  มีลักษณะร่วมที่คล้ายคลึงกันอยู่มาก  ถ้ารู้จักวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง  จะช่วยเสริมความเข้าใจ  ทั้ง 2 ภาษาดีขึ้น

25.  ครูควรคิดหาเทคนิคแปลกๆ  มาใช้ในการสอนออกเสียง  ควรสอนเทคนิคการจดจำเสียงและสัญญลักษณ์ที่ยากๆ  โดยสอดแทรกอารมณ์ขัน  ให้สนุกสนาน  เพราะอารมณ์  ความรู้สึก  ที่ประทับใจ  จะช่วยให้เรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  และจำได้ดีขึ้น

26.  เมื่อพบปัญหาการออกเสียงของนักเรียน  ควรเลือกข้อความสำหรับฝึก  ให้เหมาะกับปัญหาของแต่ละคน  แล้วช่วยให้เขาทำจนสำเร็จ  ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาแล้ว  ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง  และทำให้เกิดทัศนคติต่อการเรียนอีกด้วย

27.  Tongue Twister  มีประโยชน์มาก  ควรรวบรวม  ไว้ฝึกเสียงของนักเรียนที่มีปัญหา  ถ้าจะนำ Tongue Twister  มาสอน ครูต้องเรียนรู้และฝึกฝนก่อน....ควรทำให้คล่องแคล่ว...เพื่อให้เข้าใจกระบวนการที่แน่ชัด  และเพื่อสร้างศรัทธาให้แก่นักเรียน  ถ้าครูทำสิ่งที่ตนเองสอนไม่ได้  นักเรียนคงไม่ค่อยเชื่อว่าครูจะช่วยให้ประสบกับความสำเร็จได้  ความไม่เชื่อมั่นในตัวครู  เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักเรียน  ดื้อ  ไม่ทำตามที่ครูสั่ง

28 การสอน Tongue Twister  นอกจากคำนึงถึงเสียงที่มีปัญหาแล้ว  ควรเลือกบทที่มีความหมาย  มีไวยากรณ์ถูกต้อง  และสร้างอารมณ์ขัน  ควรสอนความหมายของข้อความที่จะพูดก่อนเสมอ  เพื่อให้นักเรียนตระหนักว่า...คนเราพูดอะไร..ต้องเข้าใจในสิ่งที่ตนเองพูดเสียก่อน  เมื่อนักเรียนฝึกออกเสียงได้คล่องแล้ว  ควรให้ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงในน้ำเสียง  รวมทั้งแสดงท่าทางให้เข้ากับเนื้อหาด้วย  เพื่อให้เรียนรู้ธรรมชาติของการใช้ภาษา

29.  ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกเสียง  เช่น  การแข่งขันพูด  Tongue Twister  การแข่งขันอ่านสัญลักษณ์แทนเสียง  การประกวดร้องเพลง  เล่านิทาน  อ่านข่าว  แสดงบทบาทสมมติ  เล่นละคร  เป็นพิธีกร  ฯลฯ

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้  ยังไม่หมดข้อคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ของครู    สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน  พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#development#ความสุข#student#siriporn#dearenglishteacher#enginstruction#diary#classroom#ครูอ้อย

หมายเลขบันทึก: 64051, เขียน: 29 Nov 2006 @ 06:23 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
Tongue Twister  ก็ยังเป็นที่นิยมในการสอนนักเรียนออกเสียงเสมอ