เรียนรู้จากการเริ่ม: ภาวะผุดบังเกิด

งานให้คำปรึกษา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การอบรมพยาบาลให้คำปรึกษาเอชไอวี เรื่อง "การให้คำปรึกษาในหญิงตั้งครรภ์ทีไม่มีผลเลือด เมื่อมาคลอด" มีกิจกรรม การเห็นคุณค่า โดยแจกกระดาษสีให้ทุกคนเลือกตามใจชอบคนละ 1 แผ่น กำหนดค่าของแต่ละสีให้ภายหลัง แล้วมารวมกันให้ได้ตัวเลขจำนวนหนึ่ง

สีเขียวมีค่า 1 คะแนน ผ่านไปสองรอบ ไม่มีใครสนใจ 1 เลย รอบสาม เลข 1 มาอยู่รวมกันเป็น 5 แล้วประกาศว่า ตรงนี้มี 5 นะ ใครสนใจ ทันทีมีคนรีบมาคว้าไป พอรอบที่สุดท้าย 1 ทำให้บางกลุ่มรวมคะแนนได้ไม่ครบ เพราะหลายกลุ่มเรียกให้ไปรวมด้วย สีชมพูมีค่า 30 รวมกลุ่มง่าย เพราะจำนวนที่กำหนดมักสูงกว่า 30

กิจกรรมง่าย ๆ ที่ใช้กระบวนการ AAR เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณค่าของตน ส่งผลถึงส่วนรวม และในมุมมองหากผู้ที่มีโอกาส ไม่มองถึงคุณค่าของผู้ด้อยโอกาส อาจพลาดโอกาสทีจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวของผู้ด้อยโอกาส

สิ่งที่เรียนรู้จากกิจกรรมและองค์กรเคออร์ดิก ตอนที่ 13 "ความอดทนให้ได้ต่อความไม่ชัดเจนและความเป็นขั้วตรงกันข้าม" คือ การเข้าใจ และยอมรับความเปลียนแปลง ไม่ฝืน รับรู้ ปรับเปลี่ยน ทนอยู่ได้ ถ้ามีโอกาสก็ควรใช้ให้เหมาะสม เกิดประโยชน์แบบก้าวกระโดด หากโอกาสน้อยก็รีบหาโอกาส แล้วใช้ให้เหมาะสม เกิดประโยชน์ ในเวลาที่กำหนดนั้น ๆ และไม่หยุดที่จะพัฒนา

                                                                    DAENG...D

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานให้คำปรึกษาความเห็น (2)

เจอเวลาที่เหมาะสมแล้วสิท่า  พี่เรา ยินดีด้วยค่ะ

...หนูอ่านเจอในหนังสือเค้าบอกว่า"อย่าคิดเปลี่ยนแปลงใคร นอกจากตัวเรา"นะตัวเอง เพราะมันยาก เหนื่อยปล่าวๆ

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับนู๋กบ ขนาดตัวเองยังเปลี่ยนยากเลยถ้าไม่ตั้งใจจริง