การส่ง Argument มากกว่า 1 ตัว ผ่าน CommandArgument

  ติดต่อ

  <mobile:Command id="Command3" runat="server" Format="Link" CommandName="View" CommandArgument='<%#Ctype(Container,objectlistitem)(0) + ";" + Ctype(Container,objectlistitem)(1)%>'>[Detail]</mobile:Command>  

โดยการส่ง Argument เป็นแบบ String แล้วคั่น Argument เหล่านั้นด้วยสัญลักษณ์พิเศษ เช่น ; หรือ : โดยต้องเป็นสัญญลักษณ์ที่ไม่ปรากฏอยู่ใน Argument แล้วแยกออกด้วย function split() ของ VB

ตัวอย่าง

การส่ง
<mobile:Command id="Command3" runat="server" Format="Link" CommandName="View" CommandArgument='<%#Ctype(Container,objectlistitem)(0) + ";" + Ctype(Container,objectlistitem)(1)%>'>[Detail]</mobile:Command>

แยกออก
Dim x(0) as string = Split(e.CommandArgument,";")
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Mobile VB.NET

หมายเลขบันทึก: 6392, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 11:59:06+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)