"ผลการศึกษาดูงาน"  ผู้แทนองค์กรการเงินทั้ง 3 ตำบลให้ความสนใจแนวคิด / หลักการ  การดำเนินงานลดรายจ่ายวันละบาทเพื่อมาสร้างสวัดิการภาคประชาชนกันอย่างคึกคัก  ต่างวักถามครูชบและคณะด้วยด้วยบรรยากาศที่กระตือรือร้น  พร้อมกับพูดคุยกันเบาๆว่า "ไม่ยากกลับไปพวกเราน่าจะทำได้"

                 ในตอนท้ายก่อนกลับครูชบได้ฝากไว้ว่า "กลับไป 3 ตำบลที่มาดูงานครั้งนี้ต้องไปก่อตั้งกองทุนในระดับตำบลให้ได้นะไม่อย่างนั้นถือว่าการดูงานครั้งนี้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน"