University Research Excellence Center KKU

 ภาพบรรยากาศการเตรียมงานการจัด เสวานาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยครั้งที่ ๙ ที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพทีมงานตัวแทน และ ตัวจริงของทีมงานวิจัย แห่งมอดินแดง

ภาพ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ รศ.อัศนี กำลังเล่าที่มาที่ไปของ การกำหนด หัวปลาในการเสวนาครั้งที่ ๙ ที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๔๙ ในการเสวนาเครือข่ายที่ชาว ม.อ เป็นเจ้าภาพ

ภาพ รศ.ดร.อัศนี เมื่อคราวประชุมที่ ม.อ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๙ (คลิก)

ข้อคิดที่น่าสนใจจากท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ ที่พวกเราต้อง "ได้คิด และ ต้องคิดให้ได้" ข้างล่างครับลองศึกษาดูครับ

"  Prof. Vicharn Panich เมื่อ อ. 21 พ.ย. 2549 @ 12:58 (100509)

ผมเห็นด้วยกับ ดร. วิบูลย์ อย่างยิ่งครับ     และใคร่ขอเสนอว่า    เครือข่าย UKM น่าจะทำความตกลงว่า ในการพบกันแต่ละครั้ง ขอให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่ง "คุณกิจตัวจริง" เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า ๕๐% ครับ

ผมกลัวว่า ต่อไปการประชุม UKM จะกลายเป็นเพียงโอกาสได้เที่ยวของผู้ใกล้ชิดผู้บริหาร    UKM ก็จะหมดคุณค่าในการเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "

JJ