ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการสอนออกเสียง (Pronunciation)  จากการปฏิบัติจริง  เป็นเอกสารที่ครูอ้อยได้รวบรวมไว้จากการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา 27 ปี 

เมื่อ 3 วันที่ผ่านมา  ได้นำเสนอไปบ้างแล้ว  วันนี้จึงเป็นข้อคิดข้อต่อไป

20.  ควรเลือกเพลงมาเป็นสื่อการเรียนการสอนบ้าง  มีเพลงดีๆนับไม่ถ้วนที่ช่วยเสริมทักษะภาษาให้แข็งแรง  เพลงแต่ละเพลง   เมื่อเรียนรู้แล้วสามารถนำมาทำ project แบบบูรณาการที่น่าสนใจได้หลายรูปแบบ  เช่น  แปลงเนื้อเป็นไทย  ร้องเพลงประกอบลีลา  ประกวดร้องเพลง  นำมาประกอบละคร  แปลเพลง  ทำสมุดรวบรวมเพลงโปรด  พร้อมคำศัพท์  ฯลฯ

21.  ควรเลือกเพลงร่วมสมัยของเด็ก  มาเป็นสื่อในการเรียนการสอนบ้าง  เพราะเนื้อหา  สำเนียงดนตรีเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของเด็กด้วยเพื่อเขาจะได้นำสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตจริงได้  เช่น  ร้องคลอวิทยุ  ร้องเล่นกับเพื่อนๆ  หรือ  ร้องประกวด  เป็นต้น

22.  การนำเพลง 2 ยุคที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องเดียวกัน  แต่ต่างแนวคิดกัน  มาสอนพร้อมกันก็น่าสนใจ  เรียนแล้วสามารถนำมาฝึกการคิดวิเคราะห์และการอภิปรายได้  เพลงที่วัยรุ่นสนใจ  มักจะเกี่ยวกับความรัก  เพลงที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนรักในรูปแบบต่างๆ  สามารถแทรกสอนเรื่องทักษะชีวิตและเพศศึกษาได้เป็นอย่างดี

23.  การสอนออกเสียงให้ได้ผลต้องทำอย่างต่อเนื่อง  เมื่อนักเรียนเข้าใจหลักและวิธีการออกเสียงแล้ว  ควรให้ฝึกฟังกับเทป  หรือวีดีโออย่างสม่ำเสมอ  และให้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงด้วย  เช่น  ให้ร้องเพลง  ชมภาพยนตร์เสียงในฟีล์ม  หรือพูดคุยกับชาวต่างชาติ ฯลฯ

ลองเลือกเพลง  ที่มีทำนองเร้าใจ  เนื้อที่ดี  เกี่ยวกับความรัก  อย่าว่าแต่นักเรียนเลย  คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วยังอดชอบไม่ได้