กล่าวถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น Blairwitch project, beta-7, the beast  แนะนำให้ดูเรื่อง Minority Report ในฐานะตัวอย่างของอนาคตแห่งของสื่อในโลกดิจิตอล  และสอนหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการทำ blog การใช้ gotoknow.org

 

ให้การบ้านไว้สามอย่าง
1. ให้ทำบล็อกตัวเองแล้วบอกว่าตัวเองอยากจะเรียนรู้อะไรจากวิชานี้
2. ให้คุยกันในกลุ่มว่าอยากทำโปรแจ็คประมาณไหน
3. ให้หาเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต ในการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อมาเล่ากันใน class