การเล็กเชอร์ครั้งแรกกล่าวถึงนิยามของการประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ และอธิบายถึงเครื่องมือต่างๆที่ใช้ประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตได้ตั้งแต่ blog ไปถึง video sharing tools ซึ่งรวมเรียกว่า web2.0  

 

download เล็กเชอร์ครั้งแรกที่นี่
คลิกเพื่อ download