วันนี้ได้รับงานทำสปอตเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสปอตที่มีความยาว 30 วินาที เริ่มจากการเลือกพระบรมราโชวาทและเลือกภาพจากนั้นเขียนสคริป ทำสปอตทั้งหมด 4  ชุดด้วยกัน