การทำงานใดๆ จะต้องมีธรรมะควบคู่ไปด้วยเสมอ และการสร้างงานที่ประกอบด้วยคุณธรรมนั้น ก็เปรียบเสมือนการทำเงินฝากธนาคาร เพราะมีดอกออกผลมากมาย ต่อเนื่อง แต่หากหยุดทำดี ไม่มีคุณธรรม หรือทำแต่สิ่งไร้คุณธรรม  นั่นแหละคือ บัญชีติดตัวแดง เพราะติดลบ...เป็นสิ่งที่เห็นเชิงประจักษ์เลยเชียวว่า  ..หยุดทำก็หยุดได้...ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่....ไม่อยากให้ลองเลยนะเนี่ย..