ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าทุกวันนี้สังคมเลี้ยงดูเรา  เพราะเมื่อตรองดูเราทำงานเพื่อขยายผลให้คนอื่นใช้ผลงานเราตลอดเวลา คนทำสวน ทำนา ทำไร่ ก็ทำให้คนอื่นนำไปใช้ ไปบริโภค เราสร้างมิตรภาพดีๆ การตลาดยิ่งดี คนในสังคมก็หันมาใช้บริการเราทุกรูปแบบ ..สังคมคือตลาดใหญ่ของเราเลย ...ไม่เอาใจใส่สังคม แล้วจะเอาใจใส่ใคร...ก็...ทุกวันนี้ ..สังคมเลี้ยงดูเรา เรายิ่งทำความดีมากๆ สังคมยิ่งเลี้ยงดูเรามาก