ทุกพฤติกรรมของคน มีความหมายและศักดิ์สิทธิ์เสมอ ไม่เชื่อลองดูก็ได้ แต่ก่อนลอง รู้จักคิดก่อนนะว่าอะไรจะตามมา เพราะพฤติกรรมเชิงประจักษ์นั้นอาจส่งคุณสู่สวรรค์หรือ ดึงคุณสู่โคลนตมได้ อย่าน้อยใจในวาสนาเลย ทบทวนพฤติกรรมแล้วจะต้องไม่เสียเวลากับการคิดน้อยใจอีกเลย