วันนี้สิ่งที่ผมได้ทำคือ1)ติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ที่ห้องสมุดของกรมอนามัย2)ติดรหัสเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องยานพาหนะและห้องสลก.3)ตัดสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความว่า ฑีฆายุโกโหตุ มหาราชา ขนาด 5 นิ้วและด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่กรมอนามัยขนาด 3 นิ้วเพื่อเตรียมไว้จัดตู้displayในวันพรุ่งนี้ครับ