การสัมมนาวิชาการเรื่องการจัดการความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรค:กระบวนการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายซึ่งจัดโดย สำนักจัดการความรู้กรมควบคุมโรค ซึ่งทางสถาบันบำราศนราดูรได้รับรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่นระดับหน่วยงานปี 2548 และ 2549 เท่ากับว่าได้รับรางวัล 2 ปีซ้อนคะ ในโอกาสนี้ทางทีมนำทางคลินิกศัลยกรรมขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูรด้วยนะคะ

PIC_0080.jpg

PIC_009111.jpg

ส่วนบรรยากาศในงานจะมากล่าวให้อ่านในวันต่อไปนะคะ

โดยปิยะวดี  ฉาไธสง