วิธีการที่จะอ่านภาษาอังกฤษให้ได้เร็วอีกวิธีหนึ่งก็คือการสังเกตจากชื่อ(name) การดูอักษรตัวใหญ่(capital letters) การดูที่ตัวย่อ(abbreviation) ลองอ่านเรื่องนี้นะครับ  

According to the Daily News reporter, the new president of the Hometown Business Owners Association is Dorothy K. Ryde. She was chosen a week ago at the annual meeting at Embassy Hotel.

  

คำถามคือ

  <p style= "margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">Who is the new president of Hometown Business Owners Association?</p> <p style= "margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p align="justify">    การจะตอบคำถามได้เร็วใช้การดูคำถามแล้วรีบไปดูคำตอบข้างบน ในกรณีที่มีเนื้อหาให้อ่านมาก พอจะตอบคำถามได้ไหมครับว่า ใคร(Who)  ขอบคุณมากครับ ถ้าช่วงนี้หายไปอย่าตกใจนะครับ มีสอบ research และ Qualifying Exam ครับ    </p>

                   Crow          Peacock  

  Zukowski, J . Johnson,S. Tamplin,E. (2002) Steps to academic reading. 4