เกิดมาชาตินี้โชคดีที่สุดที่เกิดในแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบารมี เรามีพระเจ้าอยู่หัวที่สุดเก่ง มีพระเมตตา มีทศพิธราชธรรม

เราโชคดีที่เกิดมาบนแผ่นดินที่ภัยธรรมชาติน้อยที่สุดในโลก

เราโชคดีที่เกิดมาบนแผ่นดินที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก

เราโชคดีที่เกิดมามีอาหารการกินอิ่มหมีพีมัน ไม่ต้องระแวดหวาดกลัวมากนัก...(เพราะยังมีคนอันตรายที่ไม่ได้คิดอย่างเรา พร้อมทำร้ายผู้อื่นอยู่)

เราเห็นภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมดีๆกำลังจะหายไป ...เราเลยไม่กล้าบอกว่า..อนาคต..เราจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทย