ความเห็น 106307

เอาใจใส่สังคม

เขียนเมื่อ 
สิ่งแลกต้องดูแลตนเองให้ได้ก่อนครับ ถึงจะไปดูแลสิ่งต่างๆได้ ถ้าตัวเองเอาไม่รอด...แล้วสังคมจะเหลือไหมนะ