เมื่อ เสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ที่ วพ.พระปกเกล้า ได้มีการจัด KM Work Shop มำให้คณาจารย์หลายท่าน ได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการความรู้ บางท่านบอกว่าไม่อยากอย่างที่คิด บรรยากาศมีทั้งความสนุกและได้สาระความรู้ด้วย จากการทำ Work Shop ครั้งแรกเราได้แก่นความรู้ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ถึง 9 แก่นความรู้ คือ
1. ให้ นศ.มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ใช้แหล่งประโยชน์หลากหลาย สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
3. เปิดโอกาสให้ นศ.ได้คิดตัดสินใจด้วยตนเอง
4. ใช้สื่อที่ทำให้ นศ.เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สร้างบรรยากาศเชิงบวกในการเรียนการสอน
6. ใช้คำถามส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการด้านการเรียนรู้
7. เป็นแบบอย่างที่ดี
8. เสริมความมั่นใจในการปฏิบัติ
9. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทั้งหมดนี้ เหมือนง่ายๆ หรือมาจากตำราทั่วๆ ไป แต่จริงๆ แล้วมาจากเรื่องเล่าที่พวกเรา เล่าเรื่องที่สำเร็จกันอย่างน่าชื่นชม แล้วสกัดออกมาเป็นแก่นความรู้นี้ อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเรื่องเล่าเป็นอย่างไรบ้าง เอาไว้ก่อนนะตอนนี้จะให้ดูรูปบรรยากาศก่อน ว่าพวกเราทำอะไรกันบ้าง

ภาพกิจกรรม