ข้อแนะนำเพิ่มเติม
  • สำหรับผู้ใช้งาน Notebook เนื่องจากความต้องการเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่างๆ การเลือกซื้อ Notebook ปัจจุบัน จะไม่ต่างกับที่กล่าวไว้ข้างต้นมากนัก แต่จะเน้นในเรื่องของ CPU ที่ควรใช้รุ่นที่เป็น Pentium M (มีคำว่า M ต่อท้าย) เนื่องจากเป็นรุ่นที่ช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานได้มาก

  • การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ อีกสิ่งหนึ่งที่ควรเข้าใจคือ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ หรือ O.S. โดยเฉพาะ Windows ถ้าคุณติดตั้ง Windows เวอร์ชั้นใหม่ๆ เช่น Windows 2000 หรือ Windows XP คุณสมบัติของเครื่องก็จะเป็นต้องใช้เครื่องคุณภาพดีกว่า เครื่องที่ติดตั้ง Windows 98, ME เนื่องจากความต้องการของ O.S. จะต่างกันมาก

  • สำหรับสำนักงานแนะนำให้ติดตั้ง O.S. ที่เป็น Windows 2000 ขึ้นไป เนื่องจากเป็น Windows ที่มีระบบ security ที่สูงกว่า Windows ทั่วๆ ไป และมีความสเถียรภาพสูงกว่ามาก