เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา ทางสำนักหอสมุดได้มีตัวแทน ส่งนักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการ รวมความเป็นหนึ่ง สามัคคี รู้รัก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ณ จังหวัดนครนายก และกรุงเทพมหานคร

รศ.ดร. มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย อาจารย์กาญจนา  เชี่ยววิทย์กาญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบและจัดโครงการนี้ขึ้นมา

กิจกรรมในโครงการนี้ก้ทำให้ นักประชาสัมพันธ์จากคณะ และหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ได้ทำความรู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Walk Rally โดยมีอาจารย์วุฒิชัย บุญครอง เป็นวิทยากร

100_8604.jpg

ร่วมงานปาตี้สีแดง ให้นักประชาสัมพันธ์จัดกลุ่มและทำการแสดงร่วมกันบนเวที และมีการประกวด ดาว เดือน นักประชาสัมพันธ์ อีกด้วย โดยสาวดาว นักประชาสัมพันธ์ ก็ตกเป็นของสำนักหอสมุด ... หนุ่มเดือนของนักประชาสัมพันธ์ ก็ตกเป็นของประชาสัมพันธ์กลาง สำนักงานอธิการบดี ในค่ำคืนนี้ก็ได้รับของรางวัลกันทั่วหน้า

นักประชาสัมพันธ์ได้เข้าศึกษาดูงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของสนามบินที่เป็นอันดับหนึ่งในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความไฮเทค และทันสมัย 

เสร็จจากดูงานที่สุวรรณภูมิก็เข้าไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยรังสิต ดูความเป็นหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ที่ติดตาติดใจประชาชน มีการวางแผน ทำงานกันอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

โครงการนี้ได้ความรู้และความสนุกที่ประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆ

100_8690.jpg

100_8691.jpg

100_8703.jpg

ปล. อยากรู้ไหมคะว่าสาวดาว นักประชาสัมพันธ์คือใคร....?

      หนุ่มเดือนนักประชาสัมพันธ์ คือใคร ....?

ถ้าอยากรู้ก็ถามมานะคะ (คนเขียนข่าวจะตอบให้คะ)