far_cool

far_cool
เฟรมรีเลย์ ( Frame Relay )
เฟรมรีเลย์ ( Frame Relay ) เป็นระบบสื่อสารระยะไกลที่มีพื้นฐานของการเชื่อมโยงที่ลดโอเวอร์เฮดของระบบลงโดยเฉพาะในปัจจุบันมีการใช้โปรโตคอลระดับบนหลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้ IPX, ใช้ TCP/IP เป็นต้น การทำงานเครือข่าย LAN ในระยะไกลจึงต้องการช่องสัญญาณที่กว้างขึ้น แถบกว้าง ( Bandwidth ) ของเฟรมรีเลย์ที่ใช้เป็นวงจรขนาด 64 Kbps ถึง 2 Mbps การเชื่อมโยงของเฟรมรีเลย์นั้นกระทำในลักษณะแบบจุดต่อจุด หรือแบบผ่านเครือข่ายสาธารณะที่ให้บริการได้
โดยส่วนใหญ่เฟรมรีเลย์จะมีอยู่ในอุปกรณ์สื่อสารเช่น "เราเตอร์" ( Router ) ทำหน้าที่เชื่อมโยงแลนเข้าสู่ระบบเฟรมรีเลย์ ดังนั้นการใช้เฟรมรีเลย์จึงเป็นฐานของการดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่าย LAN อย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงระหว่างจุดต่อจุดด้วยสายเช่าที่ความเร็วสูงเช่น 64 Kbps ถึง 2 Mbps (E1) เฟรมรีเลย์จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่หากต้องการเชื่อมโยง LAN ในลักษณะหลายวงเข้าด้วยกันจำเป็นต้องมีเครือข่ายกลางเป็นตัวสวิตช์ให้ เครือข่ายกลางจึงทำหน้าที่เป็นเครือข่ายบริการสาธารณะที่คล้ายกับเครือข่าย X.25 เดิม
ข้อเด่นของเฟรมรีเลย์จึงอยู่ที่การใช้ความเร็วได้สูงกว่า X.25 และช่วยลดขนาดของโอเวอร์เฮดต่ำเพราะเฟรมรีเลย์ใช้ขนาดของเฟรมข้อมูลที่ไม่ตายตัว ขนาดของเฟรมมีขนาดตั้งแต่ 262 ไบต์ จนถึง 8 กิโลไบต์ โปรโตคอลที่ใช้ในการจัดการระดับเฟรมรีเลย์มีไม่มาก โดยจะปล่อยการจัดการดูแลข้อมูลให้กับระดับบน เช่น ระดับ TCP/IP หรือ IPX ดูแล ปัจจุบันการใช้เฟรมรีเลย์มีรูปแบบการใช้งานสองแบบ คือ การเชื่อมโยงเป็นวงจรแบบถาวรในลักษณะจุดต่อจุด กับอีกแบบหนึ่งเป็นการสร้างวงจรเทียมโดยหลักการสวิตชิ่งเหมือน X.25
เฟรมรีเลย์ จึงเป็นฐานของระบบเครือข่ายในชั้น 1 กับชั้น 2 ตามโมเดลของระบบสื่อสาร OSI ผู้ใช้งานสามารถหาโปรโตคอลอื่นในชั้น 3 ขึ้นไปมาใช้ได้ จากข้อเด่นในเรื่องโอเวอร์เฮดต่ำทำให้ระบบการเชื่อมโยง LAN ระยะไกลในลักษณหลายเครือข่ายเป็นสิ่งที่เห็นประโยชน์ได้อย่างเด่นชัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน far_cool

คำสำคัญ (Tags)#คอมพิวเตอร์ศึกษา

หมายเลขบันทึก: 63654, เขียน: 27 Nov 2006 @ 19:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ได้รับความรู้ มีสาระดี

เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดีมีประโยชน์มากเลยนะจ๊ะ

เขียนเมื่อ 

D มากมีประโยชน์นะฟ้า

เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ มีประโยชน์ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน