27 พ.ย. 2549

 วันนี้ได้รับมอบหมายให้จัดทำสปอตเกี่ยวกับพระบรมราโชวาท ความยาว30วินาที จำนวน 3 งานโดยหาพระบรมราโชวาทจากสมุดพระบรมราโชวาท พยายามเน้นเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีและการทำงาน เสียงที่ใช้ ใช้เพลงพระราชนิพนธ์ และเลือกภาพจากม้วนเทปเบต้าโดยดูภาพให้เหมาะสมกับเนื้อหาของพระบรมราโชวาทนั้นๆค่ะ หลังจากที่ยืนปรึกษากันอยู่สักพักก็ได้ข้อสรุปค่ะว่าจะทำสปอตพระบรมราโชวาทบทไหน