อัจฉรา
นางสาว อัจฉรา มิว สุทธิสุนทรินทร์

การจดทะเบียนการเกิด หนังสือรับรองการเกิด สูติบัตร


การออกหนังสือรับรองการเกิดเป็นการออกเอกสารให้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่ามีคนเกิดที่สถานที่พยาบาลนั้น ๆ จริง มิใช่เป็นการรับแจ้งหรือจดทะเบียนการเกิดแต่อย่างใด และไม่สามารถนำไปขอ "สูติบัตร" ได้
การจดทะเบียนการเกิด หนังสือรับรองการเกิด และสูติบัตร อันเป็นหลักฐานแสดงตนของเด็ก เป็นที่เชื่อได้ว่าคนทั่วไปไม่รู้ถึงความต่างทั้ง 3 อย่าง ดังกล่าว

การจดทะเบียนการเกิด การบันทึกการเกิดของเด็กที่เกิดอย่างเป็นทางการ เป็นการรับรองความมีตัวตนอยู่ของบุคคลภายใต้กฎหมาย

หนังสือรับรองการเกิด หนังสือที่ออกโดยโรงพยาบาล พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎรได้กำหนดให้สถานพยาบาลทุกแห่งมีหน้าที่ต้องออกหนังสือรับรองการเกิด ไม่ว่าพ่อแม่ของเด็กนั้นจะมีสถานะเข้าเมืองหรืออาศัยในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม

สูติบัตร ถ้าพ่อ แม่ เด็กมีสถานะอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ต้องไปแจ้งเกิดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนราฎร

ในปัจจุบันยังพบปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนการเกิดอยู่มาก เช่น ถ้าแม่เด็กไม่ได้เกิดเด็กที่สถานพยาบาล เด็กย่อมไม่ได้รับหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) หรือเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลที่ทำคลอดอาจปฏิเสธไม่ออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑)ให้ เนื่องจากความไม่รู้กฎหมาย

การออกหนังสือรับรองการเกิดเป็นการออกเอกสารให้เป็ฯหลักฐานเพื่อแสดงว่ามีคนเกิดที่สถานที่พยาบาลนั้น ๆ จริง มิใช่เป็นการรับแจ้งหรือจดทะเบียนการเกิดแต่อย่างใด และไม่สามารถนำไปขอ "สูติบัตร" ได้

การที่รัฐปฏิเสธไม่ออกเอกสารใด ๆ ก็เท่ากับปฏิเสธไม่รับรองความเป็นบุคคล ทำให้บุคคลดังกล่าวมีสถานะเป็น "บุคคลไร้เอกสารพิสูจน์ตน" ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเด็กเร่ร่อน เด็กไร้การศึกษา ในอนาคตอาจจะย้อนกลับมากระทบต่อความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจได้

ถ้าจะมีการแก้ไขกฎหมายหรือออกกฎหมายเพิ่มเติมให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎรรับจดทะเบียนคนเกิดกับผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรทุกคนจะเป็นไปได้ไหม

คำสำคัญ (Tags): #เอกสารแสดงตน
หมายเลขบันทึก: 63668เขียนเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2006 20:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 13:05 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (12)

ขอถามนิดหน่อยนะค่ะ

ถ้าคนที่เกิดในบ้านล่ะค่ะ แล้วต้องการหนังสือรับรองการเกิดไม่ทราบว่าจะต้องไปขอจากที่ใด

และตอนนี้เด็กก็โตแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องใช้ เนื่องจากใบสูติบัตรฉบับจริงหายไป จึงต้องใช้หนังสือรับรองการเกิดแทน

อย่างนี้เด็กจะต้องทำอย่างไร

รบกวนตอบกลับที่ e-mail นี้นะค่ะ

naritsara_sae@utcc.ac.th

ขอบคุณค่ะ

ถ้าเคยมีสูติบัตรอยู่แล้วและทำหายก็ไปขอหนังสือรับรองการเกิดได้ค่ะ ณ สำนักทะเบียนที่เด็กเกิดหรือสำนักทะเบียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีภูมิลำเนาอยู่ปัจจุบันค่ะ

หนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญํติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

ใช้แต่สำเนาใบสูติบัตรไปขอหนังสือรับรองได้เลยหรือค่ะ

แล้วถ้าให้คุณพ่อไปขอให้จะได้หรือเปล่า

หรือยังต้องมีอะไรอีกเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าค่ะ

ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำตอบนะค่ะ

เกิดเมื่อปี2527ยังไม่ได้จ้งเกิดเนื่องจากเอาไปฝากคนอื่นเลี้ยงและหนังสือรับรองการเกิดจาก รพ.หายแต่จำวันเดือนปีเกิดได้ผ่านมา27ปีแล้วสามารถขอสำเนาจากรพ.ได้หรือไม่ครับและต้องทำอย่างไรสงสารเดกไม่ได้เรียนหนังสือและรับบริการจากรัฐ ถ้าไม่ได้การตรวจDNAจะต้องทำอย่างไรบ้างขอทราบขั้นตอนด้วยครับ

ถ้าจำวันเดือนปีเกิดได้ ควรไปที่ร.พ.นั้น เพื่อขอให้ทางรพ.ออกหนังสือรับรองว่าเกิดที่รพ.จริง (ท.ร.๑/๑ ตอนที่ ๑) ซึ่งผ่านมาหลายปีแล้ว ทางรพ.น่าจะทำลายเอกสารไปแล้ว แต่อย่างไรควรขอเขาเข้าไปดูทะเบียนห้องคลอดซึ่งทะเบียนนี้จะจดเกี่ยวกับการเกิดของเด็กในรพ.ไว้ ลองดูนะคะ

กรณีทีคนไข้ตั้งครรภ์28สัปดาห์คลอดออกมาไม่มีชิวิตจำเป็นต้องออกหนังสือรับรองการตายและออกหนังสือรับรองการเกิดด้วยหรือไม่ มารดาผู้ป่วยกลัวเมื่อนำไปทำศพกลัวเจ้าอาวาสไม่ทำให้ เกิดไร้ชีพต้องออกหนังสือรับรองการเกิดหรือไม่ ตอบมาทางเมล์ก็ได้นะค่ะ

พอดีดฉนมาเยียมพีสาวทีเชียงใหมแตเปนคนอยุธยาแตมาคลอดลกทีบานพีสาวไมไดไปโรงพยาบาล แบบนีจะไปขอเอกสารการแจงเกดกบใครเพราะแมและพีสาวชวยกนทฑคลอดใหรบกวนบอกราบละเอียดหนอยนะคะ

ทำสูติบัตรหายแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่จังหวัดที่เกิดจะทำอย่างไรค่ะ

ถ้ายังไม่ได้แจ้งเกิดเนื่องจากติด เสาร์-อาทิต์ จะออกจาก รพ.แล้วไปแจ้งภายหลังได้ไหมค้ะ


พอดีหลานสะใภ้ท้องแต่ตอนนี้คลอดแล้ว ได้2วันค่ะ จะทำเรื่องแจ้งเกิดเด็กค่ะ แต่มีปัญหานะสิคะ ทางมารดาของเด็กไม่มีเอกสารอะไรเพื่อยืนยันตัวตนของเขาได้เลยเขาบอกพวกเราว่าพ่อกับแม่เขาแยกทางกันตั้งแต่เด็ก ส่วนพ่อได้เสียไปแล้ว ส่วนแม่ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ แต่ตัวเขาเองอยู่กับพี่สาวมาจนโต
แต่ทีนี้ด้านทางพี่สาวเขามีเอกสารครบถ้วน ไม่ว่าจะทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และใบสูตรติบัตร แต่ตัวเขาไม่มี..
ทางเราเคยไปขอคัดลอกเอกสาร บอกชื่อ-นามสกุล แต่กับไม่พบบนทะเบียนราษฯ มันเป็นไปได้หรอค่ะ?? แบบนี้พวกหนูต้องทำอย่างไง ช่วยแนะนำทีนะคะ

ตอนนี้ได้เเจ้งเกิดเด็กยังคะ 

ตอนนี้ได้เเจ้งเกิดเด็กยังคะ 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท