โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน เทศบาลขุนพัดเพ็ง สุพรรณบุรี Right to play

กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน เทศบาลขุนพัดเพ็ง ตำบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ผู้เขียนมาจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน เทศบาลขุนพัดเพ็ง หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษง่ายว่าโครงการ Right to play ไร้ท์ ทู เพลย์ เป็นองค์กรระดับสากลที่ใช้พลังแห่งการเล่นเพื่อพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างพลังให้เด็กที่ประสบความยากลำบาก ไร้ท์ ทู เพลย์ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2000 โดย นายโจฮานน์ โอลาฟ คอส อดีตนักกีฬา โอลิมปิคเหรียญทองสี่สมัยและผู้ประกอบการเพื่อสังคม เราใช้กีฬาและกิจกรรมการเล่นช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทักษะชีวิตที่จาเป็นไปสู่อนาคตที่ดีกว่า ในขณะเดียวกันก็ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2550 ใช้กิจกรรมกีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือการเรียนรู้แบบบูรณาการและครอบคลุมในการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชน มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ดำาเนินงาน 2 โครงการหลัก คือ โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ส่วนโครงการกีฬาและกิจกรรมการเล่นเพื่อผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่า ได้ร่วมมือกับสานักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กองการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย สนใจอ่านโครงการต่อได้ที่นี่ มีนักเรียนในตำบลขุนพัดคือโรงเรียนบ้อคู้ โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร โรงเรียนวัดคลองตันและโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ มีนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ  116 คน

ท่านนายกเทศบาลขุนพัดเพ็งนายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ มากล่าวเปิดงาน

จุดประสงค์หลักคือ 

1.เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ที่ใช้กีฬาและการเล่นเป็นหลัก โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2.เพื่อสร้างทักษะ ความรู้ และทัศนคติที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไปในทางที่ดีขึ้น

3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักรู้เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น และรู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

คุณ สันติ พัฒน์พันธุ์นักสันทนการชำนาญการเป็นผู้ประสานงานผู้เขียนยังมีท่าน พัสตร์สิตา ไกรเตชสังข์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและคุณ

ศิริพร โพธิ์ศรีทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ อีกด้วย 

ระหว่างที่รอท่านนายกเทศบาลก็เริ่มกิจกรรมด้วยกิจเกมเกมเชือกได้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตรเป็นผู้ช่วยและเป้นวิทยากรด้วยอีกท่านหนึ่ง  ตอนแรกนั่งเป็นแบบเก้าอืีทำกิจกรรมยากกมากเลยย้ายมาทำกิจกรรมแบบนั่งพื้น 

กิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมการฟังและกิจกรรมกลุมสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกัน โดยใช้เกมนกเข้ารังและเกมวางมือเมื่อนักเรียนสนิทกันก็จะเป้นกิจกรรมให้นักเรียนได้ช่วยกันทำงานเป็นทีม ผู้เขียนพยายามให้นักเรียนแสดงความสามารถและทำงานเป้นทีมนอกจากนี้ยังให้คะแนนกลุ่มเป้นการเสริมรงไปด้วย 

กิจกรรมกรนับเลขและรอดแขนให้นักเรียนแข่งขันกันแก้ปัญหา นักเรียนได้แก้ปัญหาเรื่องเชือกมหัศจรรย์ในการแก้ปัญหากลุ่ม เมื่อทีมใดแก้ไขได้ก๋อนก็จะได้คะแนนเพิ่ม

คุณพัสตร์สิตา ไกรเตชสังข์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและคุณศิริพร โพธิ์ศรีทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มาช่วยดูแลนักเรียนด้วย 

ผู้เขียนสอนคุณครูและนักเรียนแกนนำพับกระดาษแล้วนักเรียนแกนนำก็ไปสอนเพื่อนเป็นกิจกรรมเพื่อนช่วยสอนให้ช่วยเหลือกัน กลางวันมีก๊วยจั๊บกินด้วยทางเทศบาลนำมาเลี้ยงอาหารอร่อยมากๆ 

ในด้านกีฬาซึ่งเป็นกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการที่บอกว่า พัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ที่ใช้กีฬาและการเล่นเป็นหลัก โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เขียนใช้กิจกรรมมวยไทยโบราณสอนนักเรียนโดยให้นักเรียนวอร์มร่างกายและสอนท่าต่อยมวยทั้งการต่อย การศอก การเข่า กรเตะและการถีบ นักเรียนยังได้ช่วยกันอนุรักษ์มวยไทยโบราณเอาไว้อีกด้วย

ผู้เขียนอสนแม่ไม้มวยไทยเช่น ท่านาคาบิดหาง ท่ามอญยันหลัก ท่าอิเหนาแทงกริช ท่าวิรุณหกกลับและท่าจระเข้ฟาดหางให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและใช้ป้องกันตัวดูแล้วนักเรียนชอบมาก

สิ่งสำคัญคือให้นักเรียนทุกคนทั้งหมดเลยได้ต่อย ศอก เข่า เตะและถีบกันทุกคนนักเรียนชอบกิจกรรมแบบนี้ 

มีกิจกรรมการวางแผนโดยทำการสร้างหอคอย ทีมใดสร้างได้แข็งแรงที่สุดและสูงที่สุดจะเป้นทีมที่ชนะ ผู้เขียนเห็นนักเรียนวางแผนและการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยมีกิจกรรมการขี่เพื่อนแลยกเพื่อนไปวาดภาพ และนำภาพมาเขียนเรื่องเล่า นักเรียนบางกลุ่มวางแผนได้ดี แต่งเรื่องเกี่ยวกับการวาดภาพเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และนำเสนอให้เพื่อนฟัง ทีมที่นำเสนอได้ดีจะเป้นทีมที่ชนะและตอนสุดท้ายท่านรองนายกกล่าวปิดงานแยกย้ายกันกลับโรงเรียนกิจกรรมแบบนี้เป้นกิจกรรมทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับนักเรียนมากสมเป็นกิจกรรม Right to play...ขอบคุณทีมงานคุณสันติ พัฒน์พันธุ์ และขอบคุณมากครับที่เข้ามาอ่าน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (8)

ดูมีความสุขนะคะ อยู่กับเด็ก

มาเป็นกำลังใจนะครับ

เขียนเมื่อ 

ทักษะต่อยมวยไทยก็สอนแล้ว  ผสมผสานอีกหลายทักษะ  เด็ก ๆ ได้ใช้ในอนาคตอีกมากนะคะ  ทักษะสร้างสัมพันธ์  สร้างสุข


นับเป็นการพัฒนาเด็กด้วยหัวใจดีงามมากครับพี่ขจิต

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่แก้ว เด็กๆน่ารักมากครับ

ตั้งใจมากด้วย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณแสงมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณหมอธิ

พยายามสอนหลายๆทักษะเลยครับ

ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณน้องดร.ป๊อบมากครับ

ใช่เลยครับ