(คุยกับตนเอง ตอนที่ 39) จาก Hearing สู่การปฏิบัติ

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(คุยกับตนเอง ตอนที่ 39) จาก Hearing สู่การปฏิบัติ

หลังจากได้มีโอกาส review บทสรุปของการทำเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ UC ซึ่งมีมากว่าสิบกว่าปี แต่เอกสารที่รีวิวไม่ได้ทำทั้งหมด หยิบสุ่มมาบางเล่ม และมาเกิดการสะท้อนคิดในเล่มล่าสุด มีคำถามเกิดขึ้นในตนเองหลายประเด็น

จากภาพความคิด 
พื้นที่สีเขียวคือ สิ่งที่ สปสช.ได้ทำ แต่พื้นที่สีเทาคือสิ่งที่ยังมองไม่เห็น ซึ่งการมองไม่เห็นเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตกับตัวเอง โดยใช้กรอบขององค์ในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นแนวทางในการมองสะท้อนคิด "เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา)
[-] เข้าถึง : จากข้อมูลที่ได้มารวมอยู่ในเล่มมีใครเข้าเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้บ้างและการเข้าถึงผ่านช่องทางไหน (น่าจะเป็นเรื่องการสื่อสาร)
[-] เข้าใจ : สิ่งที่ได้รับจากการทำเวทีรับฟังความคิด นำมาสู่การเกิดความเข้าใจร่วมกันในประเด็นอะไรบ้าง (Knowledge Construction)
[-] เกิดการพัฒนา : นำไปสู่กระบวนการพัฒนาอย่างไร ซึ่งไม่เป็นเพียงแค่ภาคประชาชนเท่านั้น ในองค์กร สปสช. มีปรากฏการณ์อะไรที่สะท้อนออกมาให้เห็นถึง Improvement internal process หรือเกิดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาร่วมกันระหว่าง สปสช. และ สธ. (Collaborative Learning) 

เห็นเรื่องราวแล้วเกิดความตื่นเต้นในใจ เมื่อ สปสช.เองได้ตระหนักรู้ถึงความพยายามที่จะพัฒนา ปกป้อง และรักษาระบบ UC สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มีการเดินทางในทางที่ดีขึ้น แม้ว่าภาพปัจจุบันยังมี GAP ซ่อนอยู่มากมายนั่นสะท้อนให้เห็นว่า "ยังสามารถพัฒนาต่อได้อีก เจริญขึ้นได้อีก" ความคิดความเชื่อส่วนตัวก็ยังคงเชื่อว่า เครื่องมือ KM จะเป็นเครื่องมือเดินเรื่องและเชื่อมโยงและต้องเป็น KM ที่มีชีวิตเต็มไปด้วยความตื่นรู้และเบิกบาน เกิด active learning อยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ KM ในเอกสารเท่านั้น

#KMUC
#KMtoTransformativeLO

09-09-60

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)