หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ( ครั้งที่ 27 )

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560

วันนี้ตั้งแต่เข้ามาหน่วยฝึกช่วงเช้าก็ได้เตรียมเอกสารไว้ให้อาจารย์เพื่อทำการนิเทศก์ เนื่องจากได้รับการแจ้งจากอาจารย์ว่าจะมานิเทศก์หน่วยฝึกที่ 2 ศูนย์วิชการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

เตรียมเอกสารนิเทศก์ให้อาจารย์นิเทศก์

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


ต่อจากนั้นได้ช่วยกันเตรียมงานตลาดปันสุข ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นรวมกันกับตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นช่องทางในการเลือกรับประทานอาหารมากยิ่งขึ้น

เตรียมจัดตลาดนัดปันสุข

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

เตรียมจัดตลาดนัดปันสุข

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

นั่งรถไปเตรียมจัดตลาดนัดปันสุข

ภาพถ่ายโดย นางสาว ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงษ์กวี

โดยการจัดเตรียมงานตลาดนัดตลาดปันสุข ได้ช่วยกันจัดเตรียมกันทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายเพื่อให้ทุกอย่างมีความพร้อมที่สุดเนื่องจากพรุ่งนี้อธิการบดีจะมาเป็นคนเปิดพิธีตลาดปันสุข

เตรียมจัดตลาดนัดปันสุข

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


เตรียมงานจนเสร็จสิ้นภารกิจ

งานตลาดปันสุขภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภาพถ่ายโดย นาย ปฐมพงษ์ จงศักดิ์สวัสดิ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)